Etter flere års hasardiøs forvaltning i regi av advokat Harald Røer gikk den veldedige Heje-stiftelsen dundrende konkurs for en måned siden. Da var hele kapitalen på 200 millioner kroner tapt på investeringer i bedrifter som drev med blant annet pizza, meglerhus, solenergi, containere og gruver.