Det var på konferansen Petro Finans i regi av Sparebanken 1 SR-Bank Kristian Siem igår slapp nyheten om et nytt fond på vel to milliarder kroner som han har etablert sammen med det amerikanske hedgefondet Elliott.

Siem