Verdipapirfondet DNB Norge er et av Norges største fond, med en forvaltningskapital på nærmere åtte milliarder kroner. Nå får forvalterne av fondet en kraftig skrape av Finanstilsynet:

"Det er Finanstilsynets vurdering at forvaltningen over lang tid har avveket betydelig fra det som investorene er forespeilet", skriver tilsynet i en melding.

Fondet er spesielt rettet mot ikke-profesjonelle investorer, ifølge tilsynet.

I strid med god forretningsskikk

Tilsynet mener kundene av Verdipapirfondet DNB Norge er forespeilet og har betalt for et aktivt forvaltet fond, mens forvaltningen i realiteten har ligget tett opp mot referanseindeksen.

"Finanstilsynet finner dette kritikkverdig og i strid med kravene til god forretningsskikk", heter det i meldingen fra tilsynet.

"Kritikken forsterkes i lys av fondets betydelige størrelse, at fondet er rettet inn mot ikke-profesjonelle investorer, og det faktum at foretaket har opprettholdt en årlig fast forvaltningsgodtgjørelse som ikke forsvarer hvordan fondet reelt sett er blitt forvaltet og tilbudt", heter det videre.

DNB Asset Management er nå pålagt av tilsynet enten å endre prisene eller endre på forvaltningen slik at den er i tråd med det investorene er forespeilet.

"Har tatt grep"

DNB svarer slik på kritikken:

"DNB Norge har vært og er et aktivt forvaltet fond, og kundene har fått en meget god avkastning på sin investering i fondet", skriver informasjonssjef Even Westerveld i DNB i en epost til DN.

"Likevel ser vi i ettertid at risikoen i fondet de siste årene har vært lavere enn normalt, som følge av at aksjer har gått mer i takt enn tidligere. Vi mener dette blant annet skyldes sterk likviditetstilførsel fra sentralbankene for å få fart på økonomiene. Dette regnet vi var kortsiktig, men ser nå at dette vil vare ved.  Derfor har vi allerede tatt grep for å øke risikotagningen i fondet. Det er også foretatt justeringer i forvaltningsteamet. Vi har informert Finanstilsynet om dette", skriver han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.