Etter at Finanstilsynet i sin rapport 10. mai fullstendig slaktet Komplett Banks etterlevelse – og mangel på sådan – av hvitvaskingslovene, herunder overvåkning og oppfølging av transaksjonsmassen, var det ventet kraftige reaksjoner mot banken fra offentlig hold.

Onsdag er det klart at banken ilegges en bot på 18 millioner kroner, det dobbelte av det kollegene i Santander Bank tirsdag ble ilagt for «grov» overtredelse av samme regelverk.

Det er også den høyeste boten ilagt et selskap etter at de nye hvitvaskingslovene trådte i kraft høsten 2018. Forut for dette åpnet ikke lovene for økonomiske sanksjoner mot regelbrudd.

«Administrativt gebyr»

I en børsmelding onsdag opplyser Komplett Bank at Finanstilsynet har varslet om et «administrativt gebyr» på 18 millioner kroner som følge av at banken ikke har fulgt instruksjonene i hvitvaskingsloven.

– Vi aksepterer det administrative gebyret og understreker at Komplett Bank, siden inspeksjonen tok sted, har tatt betydelige grep for å forsikre oss om lovetterlevelse, sier daglig leder Jan Haglund i meldingen.

Under Finanstilsynets stedlige tilsyn tidligere i år ble det ikke funnet aktiviteter som viser tegn til at hvitvasking eller forsøk på hvitvasking har forekommet, påpeker banken.

Siden det stedlige tilsynet har banken også tatt grep, opplyses det. I tillegg til å gå gjennom og forbedre rutinene har de implementert et treningsprogram for alle ansatte, bedyrer Komplett.

Ble slaktet

Finanstilsynet gjennomførte i vår stedlig tilsyn blant forbrukslånsbankene der gjeldsgrader, misligholdsverdier og rutiner, samt etterlevelse av hvitvaskingslovene var blant forholdene som ble ettergått.

Rapportene fra disse undersøkelsene for hver av bankene ble lagt frem 10. mai.

Da skrev Finanstilsynet følgende om Komplett Bank:

«Det er avdekket alvorlig svikt i bankens løpende kundeoppfølging, transaksjonsovervåking, undersøkelses- og rapporteringsplikt og risikobaserte kundetiltak. Det konstateres at banken ikke etterlever hvitvaskingslovens §§ 9 (3), 12 (4), 24, 25, 26 og 27».

og videre:

«Tilsynet avdekket flere kritikkverdige forhold. Finanstilsynet minner om styrets plikter etter finansforetaksloven, herunder plikten til å sørge for at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med god forretningsskikk. Finanstilsynet minner også om styrets ansvar for bankens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket at bankens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var svært mangelfull. Finanstilsynet vil komme tilbake til dette i egen sak».

«Ekstrem arbeidsbelastning»

Den 25. juni i år varslet styreleder Live Haukvik at hun ville gå trekke seg som styreleder, og bytte plass med styremedlem Stig Eide Sivertsen.

Hun begrunnet skiftet med «ekstrem arbeidsbelastning» som ikke lenger lot seg forene med stillingen som finansdirektør i Komplett-konsernet.

I dagens melding fra Komplett, sier styrelederen følgende:

– Vi setter pris på og anerkjenner iherdigheten og innsatsen til Jan Haglund for å identifisere mangler, iverksette korrigerende tiltak og adressere forholdene som påpekt av Finanstilsynet, siden han ble utnevnt til konsernsjef i banken i januar 2019, samtidig som han har drevet en kommersiell bank.

Haglund er tidligere finansdirektør i Komplett Bank og ble ansatt som konsernsjef i mars i år, etter å ha fungert i rollen siden 15. januar.

Skiftet av styreleder er ventet å finne sted på generalforsamlingen i Komplett Bank den 13. august.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.