Rekruttering for fremtiden

Rekruttering for fremtiden

DN-konferansen om hvordan finne riktig kandidat og kompetanse

DN Fordel pris

2 690,-

Ordinær pris

3 500,-

DN Konferanse

Dagens Næringsliv arrangerer konferanser for det norske næringslivet. Våre konferanser tar utgangspunkt i avisens journalistikk og de mest aktuelle temaene for norsk nærings- og samfunnsliv.

Webside

Mer informasjon om arrangementet

Jakten på gode arbeidstakere er blant den viktigste og vanskeligste oppgaven en leder har, og de siste årene har det skjedd mange endringer innen HR og rekruttering. For hva skal du egentlig se etter og hvem skal du satse på når fremtidens arbeidsliv og kompetansebehov endrer seg i rasende tempo, nærmest i det stillingsannonsen er utlyst?

Hva trengs av folk og kompetanse når ny teknologi, roboter og automatisering tar over etablerte arbeidsoppgaver? Må nye krefter til eller kan gamle omskoleres? Hva skjer med arbeidsstyrken når alle jakter de utadvendte, og hvilken kraft ligger det i selskapets kultur og fasiliteter for å tiltrekke seg de beste hodene?

Feilansettelser er dyrt og tidkrevende - bli med på DNs konferanse, og gjør deg bedre rustet til fremtidens talentjakt.


19. oktober kl 08.30 - 12.30
Stratos, Youngstorget 2, 0181 Oslo

Pris DN Fordel: kr. 2.690,-
Ordinær deltagerpris: kr. 3.500,-