10% rabatt på alle NHH Executive kortprogrammer.


Business Upgrade.
Faglig oppfriskning og nytt påfyll for økonomer.

DN Fordel pris

10% rabatt

Norges Handelshøyskole

Kursene er basert på aktuell forskning og trender i markedet, presentert av NHHs fremste forskere som deler sin innsikt og ekspertise. Du får faglig påfyll, erfaringsbaserte diskusjoner og praktisk anvendelse. Programmet er designet for å passe inn i krevende tidsplaner.

Webside

Mer informasjon om fordelen

– NHH Business Upgrade er et program rettet mot siviløkonomer som tar sikte på å oppdatere sentral kunnskap fra siviløkonomstudiet. Den pågående teknologiske revolusjonen fungerer som en rød tråd gjennom hele programmet, og i fokus blir det å anvende den oppdaterte fagkunnskapen på dagsaktuelle case for å bedre forstå konsekvenser av disse endringene for en bedrift eller bransje, og gjøre deltakerne i stand til å ta bedre beslutninger på basis av denne oppdaterte innsikten.

Programansvarlig Eirik Sjåholm Knudsen