DN Fintech

Konferansen om digitalisering innen bank og finans

DN Fordel pris

2 990,-

DN Konferanse

Dagens Næringsliv arrangerer konferanser for det norske næringslivet. Våre konferanser tar utgangspunkt i avisens journalistikk og de mest aktuelle temaene for norsk nærings- og samfunnsliv.

Webside

Mer informasjon om fordelen

I år arrangeres DN Fintech for fjerde året på rad, og planleggingen av årets konferanse er allerede godt i gang. Sammen med Norges fremste eksperter på digitalisering innen bank og finans skal vi diskutere og se nærmere på utviklingstrekkene i det som tegner til å bli det mest spennende året for norsk finansteknologi noensinne!