DN Helsetech: Kampen om fremtidens helsetilbud

Kampanjekode: DN Fordel

Ny helsenæringsmelding, teknologi og personvern- finnes endringsviljen for å samarbeide om fremtidens beste helsetilbud?

DN Fordel pris

2 990

Ordinær pris

3 800

DN Konferanse

Dagens Næringsliv arrangerer konferanser for det norske næringslivet. Våre konferanser tar utgangspunkt i avisens journalistikk og de mest aktuelle temaene for norsk nærings- og samfunnsliv.

Webside

Mer informasjon om fordelen

DN Helsetech 29. mai

Norges befolkning blir stadig eldre og lever lenger. Skal vi ha nok varme hender og økonomi til å dekke behovet i fremtiden, må det en voldsom omlegging til. Helsesektoren utfordres og utvikles i rasende tempo av nye teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd, så det skorter ikke på innovasjon. Men skal vi sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi større grad styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, utnytte teknologien bedre, og øke endringstakten for å skape en vinn-vinn situasjon for sykehus, industri og pasienter.

Ny plan for det norske helsevesenet

For å bidra til dette, har Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet for første gang gått sammen om å lage en plan for fremtiden til norsk helsevesen. Den nye helsenæringsmeldingen skal være ferdig denne våren, og blir en av hovedoverskriftene under årets DN Helsetech-konferanse.

Dette lærer du på konferansen:

Hvilken retning setter myndighetene for Helse-Norge, og er endringstakten hurtig nok?

Hvordan sikrer vi et best mulig samspill mellom det private næringslivet og offentlig helsesektor?

Hvordan bedre utnyttelse av norsk helsedata og teknologi uten at det går på bekostning av personvern og pasientsikkerhet?