Tilsynet varsler tirsdag at de fire forlagene får varselet for å ha kollektivt boikottet av distributøren Interpress, som var eid av Reitan Convenience, helt til det ble lagt ned i oktober 2014.

– I varselet legger Konkurransetilsynet til grunn at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted Forlag og Aschehoug har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen i en pressemelding.

Konkurransetilsynets sier at deres foreløpig vurdering «er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10».

- Vi var på en befaring hos forlagene i april 2014. Da gjorde vi omfattende beslag av ulike typer dokumenter – både elektroniske og papirdokumenter. I tillegg har vi forklaringsopptak med flere sentrale aktører i saken. Det er dette vi nå har gjennomgått og som er grunnlaget for varselet vi har sendt til forlagene i dag, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til DN, og fortsetter:

- Vår foreløpige vurdering er at forlagene har handlet i strid med konkurranselovens paragraf 10. De har samarbeidet om å nekte å levere bøker gjennom Interpress til det såkalte massemarkedet, altså til andre utsalgssteder enn tradisjonelle bokhandler. Det inkluderer kiosker, bensinstasjoner, matbutikker og lignende.

Massemarkedet er de utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandlere - altså kiosker, dagligvarebutikker, postkontor og bensinstasjoner, ifølge Konkurransetilsynet.

Les også: Fire forlag under mistanke dnPlus

Bevissikring

Saken startet i april 2014, da Konkurransetilsynet gjennomførte en bevissikring hos forlagene.

Det kom på bakgrunn fra tips fra Reitan Convenience.

– Vi har registrert pressemeldingen om den foreløpige vurderingen til Konkurransetilsynet i dag. Vi har ingen ytterligere kommentarer å tilføye, ut over våre tidligere uttalelser til blant annet DN om saken, skriver Ida Håvik, sjef for kommunikasjon og samfunnsansvar i Reitan Convenience, i en tekstmelding til DN.

Les også: Reitan varslet tilsynet

Nå har tilsynet både gjennomgått materialet og tatt forklaringer. Tilsynet understreker at det er foreløpige varsler. Forlagene får frist til 15. september med å svare for seg.

«Etter å ha gjennomgått materialet som ble beslaglagt og gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken, varsler Konkurransetilsynet at Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 6,37 millioner kroner, Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 4,56 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 3,41 millioner kroner. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig», skriver tilsynet i meldingen.

Hva er innholdet i de bevisene dere har samlet inn?

– Jeg kan dessverre ikke si noe mer konkret om hva disse bevisene inneholder. Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig vurdering, men overordnet kan jeg si at konkurransebegrensende samarbeid ser vi på som svært alvorlig i Konkurransetilsynet, sier Nese.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet ser alvorlig på saken.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet ser alvorlig på saken. (Foto: Marit Hommedal)
 

– Vi ser svært alvorlig på samarbeidet og gebyrene som varsles understreker dette, sier Nese.

Les også: - Alle er innstilte på å samarbeide

Vigmostad & Bjørke overtok Schibsted Forlag i 2015, og holdes dermed som ansvarlige. Schibsted ASA får imidlertid kritikk fra tilsynet, gjennom at det holdes solidarisk ansvarlig for overtredelsen.

Uenige

Cappelen Damm er uenige i tilsynets vurderinger og vil gjennomgå saken med sine juridiske rådgivere. 

- Cappelen Damm har ikke levert via Interpress siden 2008. Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner. Påstand om deltakelse i boikott eller noen form for koordinering av hva de andre deleierne i Bladcentralen skulle foreta seg i forhold til Interpress, virker mot denne bakgrunn uforståelig, sier Tom Harald Jenssen adm. dir. i Cappelen Damm i en pressemelding.

Da DN snakket med Jenssen tirsdag formiddag, ville han ikke kommentere saken ytterligere.

Forlaget Gyldendal skriver følgende i en pressemelding:

«Gyldendal kan ikke se å ha begrenset konkurransen om distribusjon av bøker til massemarkedet. Gyldendal vil nå gå grundig gjennom Konkurransetilsynets varsel sammen med våre advokater og vurdere hvordan vi vil forholde oss til dette. Inntil vi har gjort dette ønsker vi ikke å uttale oss ytterligere om saken».

Vil gjennomgå

Kommunikasjonssjef Mona Ek i Aschehoug sier til DN at Aschehoug skal gjennomgå varselet, og viser ellers til en pressemelding forlaget sendte ut tirsdag.

I den skriver Aschehoug at det tar Konkurransetilsynets foreløpig vurdering til etterretning.

- Vi vil nå gjennomgå varslet grundig og følge opp overfor Konkurransetilsynet frem til fristen som er satt til 15. september, sier administrerende direktør Mads Nygaard i pressemeldingen.

Forut for Schibsted-oppkjøp

Administrerende direktør i Vigmostad & Bjørke, Arno Vigmostad, sier til DN at dette gjelder forhold som skjedde forut for selskapets kjøp av Schibsted Forlag i 2015.

- Det er det eneste jeg kan si, sier han til DN.

- Vil dere be Schibsted ta regningen dersom dette ender i bøter?

- Det ordner seg nok, sier Vigmostad.

Kommunikasjonsdirektør i Schibsted ASA, Anders Rikter, sier til DN at selskapet tar varselet til etterretning.

– Det er viktig for oss å understreke at vi har handlet i god tro, skriver han i en epost til DN, før han legger til:

– Vi kommer til å bruke tid på å sette oss grundig inn i varselet om vedtak, og inngi vårt tilsvar innen fristen 15. september 2016.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.