Gruveindustrien i Afrika har fått mye negativ oppmerksomhet, fra «blood diamonds» i Sierra Leone til opprør blant Sør Afrikas gruvearbeidere. I en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet American Journal of Political Science undersøker vi om gruvedrift gjennomgående påvirker korrupsjon i lokalsamfunnene.

Studien knytter an til et bredere spørsmål: Er naturressurser en forbannelse eller velsignelse?

Mange forskere har hevdet at ressursutvinning leder til konsekvenser som væpnet konflikt, korrupsjon og dårlig styresett.