Gode frø og lite frost sikrer fine juletrær

Fjelledelgran og nordmannsedelgran er populære juletrær, men mangel på kvalitetsfrø og lav toleranse for vårfrost er et problem for norske produsenter.

Økt etterspørsel etter juletrær av edelgran øker juletredyrkernes behov for frø av høy kvalitet og planter som er tilpasset norske vokseforhold, sier forfatteren. Foto: Mikaela Berg
Økt etterspørsel etter juletrær av edelgran øker juletredyrkernes behov for frø av høy kvalitet og planter som er tilpasset norske vokseforhold, sier forfatteren. Foto: Mikaela Berg
Publisert 22. December 2017, kl. 19.48Oppdatert 22. December 2017, kl. 19.48