Nivået av CO2 i atmosfæren øker fra forbrenningen av fossile energikilder. Karbondioksidet tas opp av havet og gjør det surere.

De fleste studier om virkningen av forsuret sjøvann på fiskearter gjøres i laboratoriet. Noen av disse viser redusert overlevelse for fisk i deres tidlige livsstadier.