Bjørn Lau, professor II ved psykologisk institutt, UiO og psykolog og seniorforsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, «Raskere tilbake», og Merete Glenne Øie, professor ved Psykologisk institutt, UiO, og psykologspesialist i nevropsykologi og forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet

Stress kan svekke hjernen

Stress fremkaller stresshormonet kortisol – og depresjon, med enda mer kortisol. Hukommelse og konsentrasjon svekkes, problemløsning og beslutning går trått.

Publisert: Oppdatert:

Mange, både blant ledere, sykmeldende leger og ikke minst den sykmeldte selv, tror at man må være helt frisk før man kommer tilbake i arbeid. Det er ikke riktig, skriver artikkelforfatterne. Her fra vinduet til Bank of America Merrill Lynch i London.
Mange, både blant ledere, sykmeldende leger og ikke minst den sykmeldte selv, tror at man må være helt frisk før man kommer tilbake i arbeid. Det er ikke riktig, skriver artikkelforfatterne. Her fra vinduet til Bank of America Merrill Lynch i London. (Foto: Hampus Lundgren)