Spare eller bruke uventet inntekt?

Hva tippegevinster går til, kan vise hvordan skattelette i dårlige tider kan bli et virkningsfullt krisetiltak: Litt til mange gir mer forbruk enn mye til noen få.

Publisert: Oppdatert:

Vi tror svaret ligger i bolig. De aller fleste husholdninger velger å binde opp størstedelen av sin formue i husene sine.
Vi tror svaret ligger i bolig. De aller fleste husholdninger velger å binde opp størstedelen av sin formue i husene sine. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)