Karolina Cyll, stipendiat, Elin Ersvær, stipendiat, Håvard E. Danielsen, professor, prosjektleder og instituttleder, alle ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus

Dagens kreftprøver er utilstrekkelige

Dagens kreftprøver er ikke gode nok – flere prøver må til. Samtidig vil antall krefttilfeller øke kraftig fremover. Løsningen ligger i teknologi og automatisering.

Publisert: Oppdatert:

De tre vanligste metodene for å analysere kreftsvulster i prostata. De de fargede feltene viser endringer i pasientens i celler og vev. Rødt viser de alvorligste endringene, deretter gult og grønt. Nye forskningsresultater viser at variasjonene mellom hva de ulike testene finner er så store at det trengs utvikling av nye verktøy.
De tre vanligste metodene for å analysere kreftsvulster i prostata. De de fargede feltene viser endringer i pasientens i celler og vev. Rødt viser de alvorligste endringene, deretter gult og grønt. Nye forskningsresultater viser at variasjonene mellom hva de ulike testene finner er så store at det trengs utvikling av nye verktøy.