Fred Schroyen, professor i samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

Holdninger til risiko i velferdsstaten

Publisert: Oppdatert:

Velferdsstatens utbyggere hadde nok ikke denne effekten i bakhodet, skriver artikkelforfatteren.
Velferdsstatens utbyggere hadde nok ikke denne effekten i bakhodet, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Gunnar lier)