Fra 2004 til 2015 ble det hvert år nedbygd i gjennomsnitt 8000 dekar jordbruksareal. Arealet utgjør noe mindre enn arealet innenfor Ring 2 i Oslo, eller åtte ganger Midtbyen i Trondheim.

Det er ny statistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) som viser dette.