Geir-Harald Strand, utredningsleder ved Nibio Kart og statistikk

Diagnose: jordblindhet

Matjord er en knapp ressurs. Likevel nedbygges årlig 8000 dekar dyrket mark.

Publisert: Oppdatert:

Jordblindhet rammer også landbruket selv. Nedbygging til landbruksformål utgjør om lag 22 prosent av det jordbruksarealet som bygges ned, skriver forfatteren.
Jordblindhet rammer også landbruket selv. Nedbygging til landbruksformål utgjør om lag 22 prosent av det jordbruksarealet som bygges ned, skriver forfatteren. (Foto: Aleksander Nordahl)