Enkelte steder i landet nærmer våren seg, det grønnes, og på nytt starter fotosyntesens karbonfangst i planter og trærs blader og nåler. Samtidig med trærnes karbonfangst slipper bladenes spalteåpninger ut store mengder vanndamp.