Paul Aspholm, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi – Nibio

Nøkkelart i elvene bukker under

De kan bli 280 år gamle, men har stort sett ikke formert seg de siste 30–50 årene. Klimaendringer kan gi massedød av elvemusling over hele Europa.

Publisert: Oppdatert:

Elvemuslingens største verdi for oss er som vannrenser. Den filtrerer rundt 50 liter vann i løpet av et døgn, noe som forbedrer vannkvaliteten i elven. Bedre vannkvalitet øker overlevelsesmulighetene for egg og yngel av laks og ørret.
Elvemuslingens største verdi for oss er som vannrenser. Den filtrerer rundt 50 liter vann i løpet av et døgn, noe som forbedrer vannkvaliteten i elven. Bedre vannkvalitet øker overlevelsesmulighetene for egg og yngel av laks og ørret. (Foto: Michal Boubin/Mostphoto)