Monica F. Solberg og Kevin A. Glover, Havforskningsinstituttet

Rømt laks må hindres i å gyte

Rømt oppdrettslaks har negativ effekt på villaksbestandene. Hvor stor effekt og når den kommer, vet vi ikke nøyaktig, men antall rømt laks som gyter avgjør.

Publisert: Oppdatert:

laksemerdene for å sjekke om det er hull i veggene og se at alt fungerer. I denne laksemerden er det cirka 2000000 laks på 1 kg.
laksemerdene for å sjekke om det er hull i veggene og se at alt fungerer. I denne laksemerden er det cirka 2000000 laks på 1 kg. (Foto: Aleksander Nordahl)