Juletreets hukommelse

Julegranen bærer på et minne om da den var et frø. Det hjelper den å overleve.

Temperaturen under frødannelsen påvirker treets vekstrytme, og dermed hvor godt det overlever i naturen senere i livet. Dette klimaminnet har vist seg å ikke være en forbigående effekt, men et minne som sitter i resten av treets levetid. Foto: Istock/Getty Images
Temperaturen under frødannelsen påvirker treets vekstrytme, og dermed hvor godt det overlever i naturen senere i livet. Dette klimaminnet har vist seg å ikke være en forbigående effekt, men et minne som sitter i resten av treets levetid. Foto: Istock/Getty Images
Publisert 23. December 2016, kl. 19.49Oppdatert 31. May 2017, kl. 08.44