Jørgen Aarhaug, Nils Fearnley, Eivind Farstad og Askill H. Halse, forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Ekspressbusser i motbakke

Ekspressbussene betjener viktige markeder uten offentlig støtte, samtidig som vi bruker skattepenger på andre transportformer som utkonkurrerer dem. På tide å tenke nytt?

Publisert: Oppdatert:

Daglig leder Tom Roger Øydne i ekspressbusselskapet Konkurrenten.no mener det er elendig bruk av offentlige midler å subsidiere togbillettene med stadig flere millioner.
Daglig leder Tom Roger Øydne i ekspressbusselskapet Konkurrenten.no mener det er elendig bruk av offentlige midler å subsidiere togbillettene med stadig flere millioner. (Foto: Jacob Buchard)