Ragnar E. Juelsrud, Handelshøyskolen BI, og Ella Getz Wold, Brown University, USA

Rentekutt virker ikke under null

Nye rentekutt har lite for seg når styringsrenten allerede er kommet under nullpunktet, viser erfaringene fra Sverige.

Publisert: Oppdatert: