Skog og fjell mangler eiere

Manglende registrering av eiere utgjør en vesentlig barriere for omsetning og næringsutvikling på utmarkseiendommer.

Retting av matrikkelen for store eiendommer kan fort bli en svært kostbar affære. Hjemmelsforhold mellom mange eiere må avklares. Grenser skal sannsynliggjøres og fastsettes i vanskelig terreng. Foto: Per Thrana
Retting av matrikkelen for store eiendommer kan fort bli en svært kostbar affære. Hjemmelsforhold mellom mange eiere må avklares. Grenser skal sannsynliggjøres og fastsettes i vanskelig terreng. Foto: Per Thrana
Publisert 27. January 2017, kl. 19.53Oppdatert 31. May 2017, kl. 08.44