Risikostaten

Korleis skal vi organisera det offentlege apparatet for å få eit tryggare og sikrare samfunn?

Publisert: Oppdatert:

RISIKO, 22. juli-kommisjonen avdekka grove manglar innan tryggingstiltak og samfunnstryggleik. FOTO : Per Thrana
RISIKO, 22. juli-kommisjonen avdekka grove manglar innan tryggingstiltak og samfunnstryggleik. FOTO : Per Thrana