Nobelprisvinner James D. Watson (85) går rett i strupen på de mange tilhengerne av store antioksidanttilskudd med sin hypotese om at antioksidanter kan forstyrre prosesser i cellene, redusere den positive treningseffekten og gi større sjanse for å utvikle alvorlige sykdommer.

Motsatsen til antioksidanter, oksidanter, er nødvendige for riktig prosessering av en del proteiner inne i cellenes proteinfabrikk, skriver Watson i siste nummer av det medisinske tidsskriftet Lancet, og insulinresistens (diabetes 2) oppstår på grunn av mangel på reaktive oksygenforbindelser.