Sjøørret er laksens mindre kjente fetter. Den har hatt en vanskelig tid i det siste. I løpet av de siste tiårene har antallet sjøørret i Midt-Norge falt med rundt 60 prosent. Vi vet lite om årsakene til det. Derfor er vi i gang med å merke sjøørret i flere elver i Midt-Norge. Vi bruker lyttestasjoner og spesielle elektroniske merker med kodet lydsignal for å spore fiskens bevegelser.

Sjøørreten lever et komplisert liv.