Forskningen vet lite om hvordan klimapanelets budskap blir fordøyd og brukt av beslutningstagere og næringslivet. Vi studerer mottaket av FNs klimapanels femte hovedrapport i fire europeiske land: Norge, Polen, Spania og Storbritannia. Variasjonen er stor, og i enkelte land er klima nærmest en ikke-sak.