De siste uker har endel innlegg i DN problematisert forholdet mellom ansvarlighet og lønnsomhet (se for eksempel Stordrange 19. april, Sjåfjell 25. april og Indahl 28. april). Den bærende forutsetningen for diskusjonen har vært at profitt og ansvarlighet står i et motsetningsforhold og ledere må gjøre avveininger mellom profitt og ansvarlighet.