Publiseringen av laksens genom åpner en ny æra for den anvendte lakseforskningen samtidig som den viser hvordan grunnforskning på toppnivå kan bakes inn i anvendte forskningsprosjekter om man tillater seg å ha to tanker i hodet samtidig.

Et stort internasjonalt team bestående av forskere fra Norge, Canada, Chile, Kina og USA publiserte den 18.