Norsk epost – direkte og nedlatende

Manglende kommunikasjonsferdigheter på engelsk bidrar til misforståelser, konflikter og dårlig samarbeid.

Publisert: Oppdatert:

I jobbsammenheng har nordmenn en tendens til å overvurdere sine språkferdigheter, skriver artikkelforfatteren.
I jobbsammenheng har nordmenn en tendens til å overvurdere sine språkferdigheter, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Adrian Nielsen)