Størrelse og kommunereform

Økt kommunestørrelse kan bety mer administrasjon, økt stress blant ansatte og dårligere lokaldemokrati.

Publisert: Oppdatert:

Argumentet fra dem som ønsker større kommuner, blant annet kommunalminister Jan Tore Sanner, er at kvaliteten på tjenestene bli betydelig bedre, demokratiet blomstre, styringen og kontrollen styrkes, og ressursutnyttelsen stige.
Argumentet fra dem som ønsker større kommuner, blant annet kommunalminister Jan Tore Sanner, er at kvaliteten på tjenestene bli betydelig bedre, demokratiet blomstre, styringen og kontrollen styrkes, og ressursutnyttelsen stige. (Foto: Elin Høyland)