Utbytteskatt bremsa investeringane

Ny utbytteskatt i 2006 ser ut til å ha ført til reduserte investeringar i selskap med gode idear og lite kapital.

Publisert: Oppdatert:

Med oljeprisfall og aukande arbeidsløyse er det viktig med innovasjon og nye investeringar. Auka utbytteskatt kan gjere det endå vanskelegare, skriver artikkelforfattarane. Foto: Harald Pettersen, Statoil
Med oljeprisfall og aukande arbeidsløyse er det viktig med innovasjon og nye investeringar. Auka utbytteskatt kan gjere det endå vanskelegare, skriver artikkelforfattarane. Foto: Harald Pettersen, Statoil (Foto: Harald Pettersen)