Reportasjene om den hyperproduktive forskeren Karimi benyttes av professor Ole Gjølberg til å fremføre skepsis mot «open access»-tidsskrifter, som har åpen lesetilgang (OA). Gjølberg synes mistenksom overfor både OA-modellen og et par navngitte tidsskrifter.

De har begge passert faglige nåløyne hos UHRs publiseringsutvalg, DOAJ (en database over OA-tidsskrifter) og Web of Science.