Statens utredningsetiske ansvar

Publisert: Oppdatert:

Statens rolle i forskningsetikken begrenser seg imidlertid ikke til å være lovgiver, den gjør seg også gjeldende når staten bestiller utredningsoppdrag på egne forvaltningsområder.
Statens rolle i forskningsetikken begrenser seg imidlertid ikke til å være lovgiver, den gjør seg også gjeldende når staten bestiller utredningsoppdrag på egne forvaltningsområder. (Foto: Per Ståle Bugjerde)