Kristin Asdal og DN leser NENTs uttalelse skjevt om de leser den som et «forsøk på å stoppe petroleumsforskning» og som et «nei til kunnskap», slik det fremgår i innlegg 24. juni og DNs leder 26. juni. Bakgrunnen er NENTs uttalelse om petroleumsforskning, som Asdal hevder er «godt ment, men lite prinsipielt tenkt».

NENT