- Det er litt pussig at ikke konkurranse har vært en større del av dagsordenen tidligere, sier næringsminister Monica Mæland (Høyre).

Sammen med Konkurransetilsynet skal Næringsdepartementet undersøke ulovlig konkurranse i en rekke bransjer i Norge det neste året.

Mæland frigjør seks millioner som Konkurransetilsynet skal forvalte de neste årene. Det er spesielt tre næringer konkurransedirektør Christine Meyer skal rette søkelyset mot:

  • Prissignalisering i det offentlige rom, for eksempel bankrenter.

  • Hvilke betingelser webportaler som bookingtjenester setter, og hvordan det påvirker konkurransen

  • Hvilken rolle konkurranse kan spille i de ulike markedene for spesialisthelsetjenester

Skal undersøke rentekampen

De siste ukene har norske banker satt ned renten i tur og orden, og brukt store ressurser på å signalisere dette til markedet. Det kan skade konkurransen i markedet, mener Mæland og Meyer.

- Vi fortalte bankene at dette var en atferd de ikke måtte involvere seg i, altså å gå ut offentlig med sine rentenivåer, sier konkurransedirektøren.

Hun forklarer at bankene ved å utlyse sine rentenivåer offentlig bidrar til at bankene kan sette sine priser ut fra konkurrenters prisnivå.

- Dét er atferd som leder til prissamarbeid, og noe vi ønsker å undersøke nærmere. Noe av dette kan være ulovlig, sier Meyer.

- Lett å følge hverandre

- Vi vet at banknæringen er et marked der det er lett å følge hverandre. Når det er lett å følge noen så vil det være uheldig for konkurransen at dette skjer, sier konkurransedirektøren.

En rekke banker har de siste ukene satt ned rentenivåene til de laveste nivåene noen sinne, og kniver om å kunne tilby de laveste rentene.

- Det å signalisere offentlig på denne måten kan bidra til mindre konkurranse. Banknæringen er et svært godt eksempel på dette, siden det favner så bredt. Alle har jo en bank, sier statsråden.

- Samme tilbudet overalt

- Vi ønsker å undersøke om denne praksisen er bra eller dårlig for kundene, forteller Mæland.

Meyer og Mæland trekker paralleller til bensinstasjoner, som de mener også har klart å oppnå prissamarbeid ved at de setter prisene sine utfra konkurrentene.

- Det er jo prissamarbeid det handler om. Det er viktig med åpenhet rundt hvilke tilbud som er de beste, slik at kundene kan orientere seg i markedet. Problemet oppstår når det er samme tilbudet overalt, forteller Mæland.

- Dette kan være lovlig også, vi vet ikke effektene av dette.  Det er derfor vi inviterer norske forskningsmiljøer til å gå dypere inn i disse problemene, sier hun.

Vil undersøke internettgiganter

Den siste tiden har en rekke selskaper i Europa kommet med klager mot store webportaler og deres praksis. Meyer vil hindre at de samme problemene oppstår i Norge. Hun trekker spesielt frem mindre hoteller som sliter med de store nettbaserte hotellformidlernes skyhøye kommisjoner og krav om prisparitet.

- Disse sidene opererer med såkalte prisparitetsklausuler. Det vil si at om du for eksempel skal bestille et hotell gjennom en slik operatør, forlanger web-portalen at de kan føre lik pris på sin side som hotellene, men ta en kommisjon fra bestillinger, sier Meyer.

- Det gjør at man ikke får konkurranse om prisene, sier Meyer.

Hun utpeker dette som et mulig alvorlig konkurranseproblem både i Norge og globalt.

- Vi ser de samme problemene i online-markedet for bøker, aviser og mange av de nye markedene. Det er store, internasjonale aktører som er involvert, og vi må se hvordan dette påvirker norske aktører.

Vil undersøke helse-Norge

Balansen mellom offentlige og private tilbud i spesialisthelsetjenester er også noe Konkurransetilsynet vil se på.

- Det er en stor sektor som delvis har vært utsatt for konkurranse. Vi ønsker å finne ut hvor og hvordan vi kan åpne opp for mer konkurranse her, sier Meyer.

Høyre gikk til valg på at norske pasienter i økende grad skal få velge mellom private, offentlige og ideelle helsetjenester, og det er dette Konkurransetilsynet skal undersøke.

- Vi skal undersøke om de nåværende tiltakene for å øke kapasiteten i spesialisthelsetjenesten er den beste løsningen, eller om vi skal åpne for et større valg mellom offentlig og privat sektor, sier konkurransedirektøren.

Les også på DN.no:

Stoppet feilordre på 3980 milliarder kroner

Folkevogn nummer 200 millioner

Denne grafen skal varsle neste krise  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.