Mens nordiske medier nylig gikk av skaftet med flere tusen oppslag om leppekremen til en norsk skiløper, har en konferanse i Malmø om en gryende katastrofe som kan utløse hungersnød og endre maktbalansen i verden knapt blitt viet oppmerksomhet.

Konferansen som gikk av stabelen torsdag og fredag forrige uke handlet hverken om olje eller klimatrusselen, men om grunnstoffet fosfor.

Forskerne er sikre på at jordas lagre av fosfor vil gå tom en gang i løpet av 20-30 til 100 år. I første omgang vil produksjonen av kvalitetsfosfor nå en topp, noe som vil skape utfordringer i seg selv i form av økte kostnader og mer ressurskrevende utvinning. 

- Vi står overfor en stor fosfor-utfordring, var innledningsordene på konferansen fra Mikael Höysti, Nordisk Ministerråds avdeling for kultur og ressurser, skriver Ingeniøren.

«Uten fosfor, intet liv»

At fosfor er livsviktig er det ingen som bestrider. Både planter, dyr og mennesker er helt avhengige av fosfor for å kunne vokse. Som biolog Dag O. Hessen skrev i forordet til en bok om karbon ifjor; «uten fosfor intet DNA, ingen gener, intet liv». Fosfor er blant annet en helt avgjørende ingrediens i kunstgjødsel, som igjen er hele fundamentet for at det er mulig å brødfø over syv milliarder mennesker på jorda.

Problemet er at fosfor er en ikke fornybar ressurs med stadig økende etterspørsel som kun utvinnes av fosforstein, som igjen bare finnes i noen få land, hvorav flere ustabile regimer. Landene er Marokko (som har 75 prosent av verdens gjenværende fosforlager), Kina, Algerie, Syria, Sør-Afrika, Russland, Jordan, USA og Australia. Bortsett fra i Marokko begynner det allerede å bli tomt for fosfor som kan utvinnes i flere av disse landene.

Verden fikk en liten «wake-up-call» om fosfor i 2008 da prisene på verdensmarkedet ifølge Ingeniøren steg med 800 prosent i løpet av én måned. Prishoppet ble forklart med ustabilitet i Nord-Afrika, kinesiske restriksjoner på eksport av råfosfat, økning i prisen på biodrivstoff samt at flere forsforprodusenter samlet seg i karteller.

I Norge er derimot det største problemet med fosfor de store utslippene fra oppdrettsnæringen og landbruket. Utslipp av store mengder fosfater spesielt i ferskvann kan ifølge Miljødirektoratet ha stor skadevirkning på grunn av algeoppblomstring, som tilgriser strender, setter lukt og smak på drikkevann og reduserer lys- og oksygenforhold i vannet.

Les også:  Ville dyr i verden forsvinner i galopperende fart


- Det vil være en gigantisk feilinvestering for kongeriket Norge dnPlus (DN+)

Velger klima foran baby magasinetPlus  (DN+)

Oljet fredsprosess dnPlus (DN+)
 

Følg markedene med DN Investor

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

DNtv viser vinneren av firmabiltesten:

15 biler - én vinner
Dagens Næringsliv kårer Årets firmabil 2016. Her er vinneren.
01:36
Publisert:

 

  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.