Det er trist for norsk forskning, det er tragisk for forskeren og det er farlig for pasienter når det jukses i medisinsk forskning. De sterke reaksjoner det har vært på avsløringen av juks i kreftforskningen før helgen, er derfor på sin plass. Både forskningsmiljøene, sykehusene og myndighetene tar dette med det alvor saken tilsier.

Til alle tider har forskningsjuks forekommet. Det er kamp om både berømmelse og penger, ærespriser og professorater i forskningsbransjen. Det er ingen grunn til å være naiv, og derfor er både kontroll og etikk velkjente problemstillinger. Knapt en artikkel i et fagtidsskrift kommer på trykk uten at den har vært innom en vurderingskomité eller flere uavhengige spesialister.

Det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet, hvor den famøse artikkelen er publisert, er intet unntak. På bladets hjemmeside understrekes nettopp den kritiske holdningen som har gjort det til verdens fremste medisinske tidsskrift.

Meget raskt og betimelig har kunnskapsminister Øystein Djupedal reagert med å «sette fortgang i arbeidet med å opprette et nasjonalt uredelighetsutvalg for forskning». Like lite som lovverket kan hindre at det begås forbrytelser, kan et slikt utvalg hindre alt forskningsjuks i fremtiden. Likevel kan det ha to viktige effekter: Det kan kanskje hindre noe juks, og det kan lage retningslinjer for hvordan juks forhindres og hvordan det skal reageres på juks.

All oppmerksomhet rundt juks og andre former for uetisk forskning bidrar uten tvil til å minske problemet. For juks har mange former; alt fra å benytte seg av andres ideer, via bevisst eller ubevisst plagiering til reinspikka oppfinnsomhet.

I forkant kan det sikkert legges inn ekstra oppmerksomhet og strengere krav om dokumentasajon før penger bevilges. I etterkant er det spørsmål om reaksjoner. Hvordan skal jukset straffes? Skal det være tilbakebetaling av forskningsmidler? Erstatninger? Oppsigelse?

Kunnskapsministeren skal i løpet av våren legge frem sin proposisjon om «uredelighet i forskning og lovfesting av et helhetlig etikkomitésystem», fremgår det av en melding fra departementet.

Allerede nå er det imidlertid grunn til å tro at tidskriftredaktører og alle som fordeler forskingsmidler, vil se på artikler og søknader med skjerpet blikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.