Innlegg: Hvem får svarteper etter neste store smell?

Norge har den høyeste jordskjelvaktiviteten i Nord-Europa. Olje- og gassterminaler, rørledninger og kraftverksdammer er spesielt utsatt for rystelser og tsunamier.

Forkastningsskrenten knyttet til jordskjelv på Finnmarksvidda er opp til syv meter høy. Foto: NGU
Forkastningsskrenten knyttet til jordskjelv på Finnmarksvidda er opp til syv meter høy. Foto: NGU
Publisert 18. June 2021, kl. 17.58Oppdatert 18. June 2021, kl. 17.58