Innlegg: FoU-støtten gjør best nytte hos nykommerne – de unge bedriftene

Dagens offentlige støtteordninger til forskning og utvikling bør rettes mer inn mot FoU- nykommere i næringslivet og baseres mer på generelle kriterier fremfor skjønn.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er ikke flinkere til å «plukke vinnere» enn den rettighetsbaserte ordningen Skattefunn, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto.
Forskningsrådet og Innovasjon Norge er ikke flinkere til å «plukke vinnere» enn den rettighetsbaserte ordningen Skattefunn, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto.
Publisert 11. September 2020, kl. 13.51Oppdatert 11. September 2020, kl. 13.51