Solfylte sommerkvelder får mange til å hente frem grill og grillkull. Gode matvarer handles inn, men har du sjekket grillkullet?

Kullet kan nemlig stamme fra tvilsomme hugster i Øst-Europa eller Asia. Mye av grillkullet som selges i Europa stammer fra tropisk skog. Ofte mangler sekkene merking, noe som kan indikere ulovlig hugst.

Andreas Treu
Andreas Treu

Ulovlig hugst bidrar til avskoging som truer dyreliv og plantearter og kan gi næring til global oppvarming.

Omtrent halvparten av all skog som hugges, går til brensel. Av dette blir 17 prosent gjort om til grillkull.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer mesteparten av grillkullet som selges i Norge, fra Polen eller Indonesia. To tredjedeler (67 prosent) av det importerte grillkullet stammer fra trær i indonesiske regnskoger, og en tredjedel kommer fra Polen.

Mindre enn én prosent av grillkullet kommer fra andre land, slik som Sør-Afrika, Namibia og Sverige.

Internasjonale sertifiseringsordninger krever at sekkene med grillkull merkes med opphavsland og treslag. Spørsmålet er imidlertid om merkingen holder det den lover.

For å sjekke om varedeklarasjonen på utsiden av grillkullsekkene stemmer overens med innholdet, gikk «secret shoppers» fra elleve europeiske land, inkludert Norge, til innkjøp av 150 sekker grillkull.

Ved hjelp av nyutviklet 3D-mikroskopiteknologi undersøkte kollegene våre ved treforskningsinstituttet Thünen i Hamburg flere tusen av de grillkullbitene vi hadde samlet inn.

Trekull har spor i årringer og trestruktur som vi kan følge. Til og med de forkullede, sammenpressede trefibrene i grillbriketter er mulig å identifisere. Fibrenes struktur avslører hvilken art det er snakk om.

Resultatene viste ganske riktig at mange av sekkene med grillkull var mangelfullt merket. Det gjaldt spesielt i Belgia, Spania, Italia og Polen. I flere tilfeller var ikke sekkene merket med hvilke treslag de inneholdt, noe som ytterligere styrker mistanken om ulovlig hugst.

Grillkull kan selges lovlig selv om det er mistanke om tvilsom opprinnelse

Norge kom ganske godt ut av den paneuropeiske grillkullundersøkelsen. Alle sekkene hadde godkjent merking. Men ikke alt grillkullet stammet fra europeiske skoger. Også i Norge fant vi sekker med grillkull som inneholdt tømmer fra tropiske og subtropiske skoger.

Resultatene for Norge var dermed bedre enn man kunne frykte. Men dette kan skyldes at vi ikke har undersøkt grundig nok; relativt få sekker ble innkjøpt i et lite geografisk område.

En mer omfattende studie kunne tenkes å gi et dystrere resultat.

Det er forbudt å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hugst. Grillkull, derimot, er ikke omfattet av den europeiske tømmerforordningen (EUTR), men kan selges lovlig selv om det er mistanke om tvilsom opprinnelse.

Endringer i lovverket vil kunne bøte på dette.

Godkjent grillkull er merket med et FSC-sertifiseringssymbol bestående av en bokstav og et sekssifret sertifiseringsnummer. Et eget nettsted gjør det mulig å søke opp produsenten ved hjelp av sertifiseringsnummeret.

Dersom en sekk for eksempel er merket «FSC-C107188», betyr det at produsenten heter Dancoal og kommer fra byen Goleniów i Polen.

I tillegg har vi en sertifiseringsordning i Norden, Svanemerket, som kvalitetssikrer produktene med enda strengere krav.

Så enten du griller med kulegrill eller engangsgrill: Sjekk selv at grillkullet stammer fra bærekraftig og ikke ulovlig hugst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.