Økt netthandel og hjemlevering har negative effekter for mange. Problemene er størst der folk bor og jobber tettest; i byene. Mer varetransport gir mer støy, veislitasje, ulykkesrisiko, kø og utslipp av svevestøv og klimagasser. Samtidig er varelevering helt nødvendig for folk og byer.

Et viktig spørsmål er derfor: Er forbrukerne villige til å bidra til miljøvennlig varetransport eller foretrekker de fri frakt og dagens relativt forurensende leveringsløsninger?

Dersom man legger til grunn protestene forslaget til nullutslippssoner i Oslo og Bergen ble møtt med, både fra enkelte politiske partier, interesseorganisasjoner og beboere, kan svaret synes å være nei.

Elise Caspersen
Elise Caspersen (Foto: Tove Lauluten)

Våre undersøkelser tyder imidlertid på at flertallet av kvinnelige forbrukere ønsker miljøvennlig varelevering, selv om de må betale mer for transport med nullutslippsbiler eller leveringen tar lengre tid ved at en samler opp leveranser til samme område.

I et internettbasert valgeksperiment om netthandel og miljø ved utleie av klær ble et tilfeldig utvalg på 970 kvinner i alderen 18–70 år bedt om å velge mellom ulike transportløsninger for leveringen. Transportløsningene varierte i leveringstid, pris, grad av informasjon underveis om leveringen, grad av forsinkelser, og mengde utslipp av CO2 og svevestøv.

Ståle Navrud
Ståle Navrud

Hovedfunnet er at forbrukere verdsetter miljøvennlig levering og er villige til å være med og bære kostnadene for å redusere utslipp til luft, enten ved å betale eller vente noen ekstra dager på levering. Dette er i tråd med funn fra undersøkelser av PostNord og Klarna, men vi går ett skritt videre og tallfester hvor mye forbrukerne er villig til å betale i tid og penger.

Vi finner at over halvparten er villige til å vente inntil ti dager for en hjemlevering med lavere utslipp av CO2 og svevestøv, og jevnt over en betalingsvilje på rundt 20 kroner for å redusere CO2-utslippet med en kilo.

Jens Bengtsson
Jens Bengtsson

Betalingsviljen i både tid og penger er høyere for de kvinnene som mener de kan og bør endre vaner for å løse miljøutfordringene, men lavere for dem som regelmessig handler på nett, det vil si minst én gang per måned.

Nullutslippssoner er ett av en rekke tiltak for å redusere negative effekter av godstransporten som retter seg mot dem som utfører transporten (transportselskapene) heller enn dem som bestiller. Dette til tross for at forskning fra blant annet USA og Sverige har vist at transportørers evne til å påvirke godstransporten ofte begrenses av avsendere og mottagere, altså aktørene som etterspør godstransport og sitter med stor råderett over når og hvor pakken skal transporteres.

Våre resultater viser at forbrukerne er villige til å være med og bidra til den grønne omstillingen i varetransporten, ved at de får konkrete valg knyttet til transporten de bestiller.

Nullutslippssoner bør derfor utredes i parallell med at bystyrer og næringen (både transportør og nettbutikk) arbeider med å utvikle gode nettløsninger som lar forbrukere fritt velge miljøvennlig transport.

Forbrukerne – iallfall de kvinnelige – er rede til å velge bærekraftig varelevering, men de må få tilbudet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.