Mathilde B. Sørensen, førsteamanuensis i seismologi, Universitetet i Bergen

Kan «Skjelvet» virkelig ramme oss?

Filmen «Skjelvet» har satt søkelys på jordskjelvrisiko, og mange spør seg om slikt virkelig kan skje i Norge. Risikoen er vanskelig å tallfeste, men noe vet vi.

Publisert: Oppdatert:

Sannsynligheten for at Oslo vil bli rasert som vi ser i den nye, norske filmen «Skjelvet», er forsvinnende liten.
Sannsynligheten for at Oslo vil bli rasert som vi ser i den nye, norske filmen «Skjelvet», er forsvinnende liten. (Foto: Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon)