Bente Aspeholen Åby, forsker ved Institutt for husdyr og akvakultur, NMBU

Kan gjøre kyrne mer klimavennlige

Vi kan redusere klimagassutslippene fra norske husdyr gjennom avl og bedre fôr.

Publisert: Oppdatert:

Hva man fôrer dyrene med, har betydning for hvor mye klimagasser de produserer.
Hva man fôrer dyrene med, har betydning for hvor mye klimagasser de produserer. (Foto: Gunnar Lier)