Sommeren 2018 var varm og tørr med mange skogbranner i Sør-Norge. Slike somre med ekstrem tørke gjør stor skade på skogen og påfører skogeiere store økonomiske tap. Skogbrann gjør at skogens karbonlager bokstavelig talt går opp i røyk. Dersom tørken og varmen fortsetter året etter, kan det berede grunnen for masseangrep av granbarkbillen.

Hetebølgen som rammet Europa i 2003, eller de varme somrene i Russland i 2010 eller USA i 2012, reduserer veksten til trær og planter og påvirker hvor mye karbon som bindes i vegetasjonen, og dermed hvor mye av klimagassen CO2 som befinner seg i atmosfæren.