Holger Lange og Sebastian Sippel, forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi

Ekstremvær svekker skogens CO2-opptak

Klimaendringer gir mer ekstremvær. Hetebølger og tørke kan gi redusert karbonlagring i skog og frigjøre klimagasser til atmosfæren.

Publisert: Oppdatert:

Store mengder karbon lagres i skogen. Om det blir mindre skog kan det ha negative konsekvenser for klimaet på jorden, skriver innleggsforfatterne.
Store mengder karbon lagres i skogen. Om det blir mindre skog kan det ha negative konsekvenser for klimaet på jorden, skriver innleggsforfatterne. (Foto: Hampus Lundgren)