Vitamin D ble gitt til koronasyke i tillegg til beste tilgjengelige behandling i en ny studie etter forskningens «gullstandard». Få sykehusinnlagte, koronasyke personer som fikk vitamin D, fikk behov for intensivbehandling. Vitamin D så dermed ut til å redusere alvorlighetsgraden av sykdommen.

Iver Mysterud
Iver Mysterud

De fleste infeksjoner nedkjempes av kroppens medfødte immunsystem. Bare et fåtall av flere millioner mikroorganismer fremkaller sykdom. Et optimalt førstelinjeforsvar hever terskelen mot alle typer infeksjoner. En rekke naturlige stoffer kan alarmere og/eller stimulere dette medfødte immunforsvaret og føre til at det blir mobilisert tidsnok til å slå tilbake smitte og forhindre sykdom. Vitamin D er ett av flere naturlige stoffer som er nødvendige for kroppens forsvar mot mikroorganismer.

Dag Viljen Poleszynski
Dag Viljen Poleszynski

Forskning begynner nå å tegne et tydelig bilde av betydningen av vitamin D for å redusere risikoen for å bli syk og for å forhindre alvorlig sykdom.

For eksempel har en studie påvist at personer med lavt nivå av vitamin D i blodet hadde økt risiko for å få koronasykdom og for å bli lagt inn på sykehus.

Andre pasienter fra en rekke land med alvorlig mangel på vitamin D hadde dobbelt så høy risiko for å få alvorlige komplikasjoner, inkludert dødsfall av koronasykdom, som de med mer vitamin D i blodet.

En grunn til at vitamin D motvirker dødsfall av koronasykdom, er sannsynligvis at vitaminet regulerer kroppens såkalte cytokin-respons og hindrer ukontrollert overproduksjon av cytokiner. Det er slik cytokin-storm som fører til pusteproblemer og død. Cytokiner er små proteiner som skilles ut av immunsystemet og har viktige funksjoner i kommunikasjonen mellom celler. Skadene som sterke cytokinangrep påfører lungene, fører til akutte pusteproblemer og svikt i flere organer, noe som er årsak til at pasienter kan dø.

Johan Moan
Johan Moan

Blodnivået av vitamin D ser ut til å utgjøre forskjellen på en mild og en livstruende respons på viruset.

Vitamin D, som egentlig er forløperen for et hormon (kalsitriol), er av grunnleggende betydning særlig for immunsystemet. Av den grunn gikk en rekke ledende vitamin D-forskere ut i en fagartikkel i april og vektla at vitamin D reduserer risikoen for infeksjoner og at tilskudd derfor bør vurderes mot koronasykdom.

Vitamin D motvirker infeksjoner ved å indusere molekyler som kan bremse formeringen av virus. I tillegg reduserer vitamin D-konsentrasjonen av cytokiner som gir betennelse og skader slimhinnene i lungene, noe som kan føre til lungebetennelse. Videre øker vitamin D konsentrasjonen av cytokiner som motvirker betennelse.

Vi forsøkte i begynnelsen av juni å få allmenn oppmerksomhet rundt betydningen av vitamin D for koronasykdom, men kun enkelte leger og journalister har fulgt opp. Folk flest virker i liten grad å ha fått med seg betydningen av vitamin D for koronasykdom, og det nevnes sjelden av fagfolk som uttaler seg om sykdommen. Vi trakk frem betydningen av å få sol på kroppen for å få produsert vitamin D. Nå er denne strategien oppbrukt for i år, og det er på tide at folk i stedet tar daglige tilskudd av vitamin D og/eller bruker solarier i moderate doser.

Jan Raa
Jan Raa

Vi kan selvsagt vente på enda mer forskning for å avklare detaljer om vitamin D og koronasykdom, men vi har mer enn nok generell kunnskap til å handle. Det er mye å vinne og lite å tape på å ta tilskudd av vitamin D, som selv i doser som er mange ganger høyere enn de myndighetene anbefaler, ikke er skadelig. Dette budskapet burde folk minnes på ofte, men så langt er det ikke tydelig kommunisert av helsemyndighetene.

Med økt inntak av vitamin D ville det norske folk ikke bare få tilgang til et kraftig våpen mot koronasykdom, men også mot forkjølelse, sesonginfluensa og andre virussykdommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.