Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og Cathrine Filstad, professor i organisasjon og ledelse på Handelshøyskolen BI og professor II ved Politihøgskolen

Nærpolitireformen må reddes

En ny politidirektør må forhindre at nærpolitireformen blir enda et offentlig prosjekt som ikke leverer som forutsatt.

Publisert: Oppdatert:

En konsekvens er at det ventes mye i norsk politi. Det ventes på ressurser og viktige avklaringer. Det fører til beslutningsvegring, frustrasjon og oppgitthet. Det gjør at ledere ikke får nødvendig myndighet til å lede, noe vi vet er en suksessfaktor for gjennomføring av reformer.
En konsekvens er at det ventes mye i norsk politi. Det ventes på ressurser og viktige avklaringer. Det fører til beslutningsvegring, frustrasjon og oppgitthet. Det gjør at ledere ikke får nødvendig myndighet til å lede, noe vi vet er en suksessfaktor for gjennomføring av reformer. (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)