Maria Sæther, doktorgradsstudent i sosialantropologi og medlem i forskningsgruppen Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel), UiT Norges arktiske universitet

Kan man gjøre litt av alt samtidig?

Når ansatte skal jobbe med flere arbeidsfelt samtidig, kan kvalitet og fokus falle. Kanskje er spesialisering nødvendig for å sikre effektivitet og høy kvalitet?

Publisert: Oppdatert:

Sosialfaglig arbeid handler om mer enn å behandle søknader om sosialhjelp. Nav-veiledere skal blant annet gi opplysning, råd og veiledning for å løse og forebygge sosiale problemer.
Sosialfaglig arbeid handler om mer enn å behandle søknader om sosialhjelp. Nav-veiledere skal blant annet gi opplysning, råd og veiledning for å løse og forebygge sosiale problemer. (Foto: Gorm K. Gaare)