Oppvarming bremser trærnes «internett» – og CO2-opptaket

Soppsamarbeidet i våre nordlige skoger er avhengig av lave temperaturer. Global oppvarming betyr mindre vekst og redusert karbonbinding.

I skogområder der nedbrytningen går sakte, på grunn av sesongvariasjoner og et kaldt og tørt klima, slik som i Nord-Amerika, Nord-Europa og Russland, er det de såkalte ektomykorrhiza-soppene som dominerer.
I skogområder der nedbrytningen går sakte, på grunn av sesongvariasjoner og et kaldt og tørt klima, slik som i Nord-Amerika, Nord-Europa og Russland, er det de såkalte ektomykorrhiza-soppene som dominerer.Foto: Per Thrana
Publisert 26. July 2019, kl. 17.47Oppdatert 26. July 2019, kl. 17.47